Illus: Forsikring mot styreansvar
02 03. 2023

Forsikring mot styreansvar

Styrets medlemmer har et personlig og ubegrenset ansvar for feil begått i utøvelsen av …

Illus: Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel
02 03. 2023

Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Noen arbeidsgivere gir fedre permisjon med lønn i forbindelse med fødsel, mens andre gjør …

Illus: Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai
02 03. 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Illus: Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023
06 02. 2023

Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023

Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for …

Illus: Hvordan unngår du sykmelding?
06 02. 2023

Hvordan unngår du sykmelding?

Sykefraværet i Norge har i snitt ligget på rundt 6 prosent de siste årene, i følge SSB. …

Illus: Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer
06 02. 2023

Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer

Regelverket for innleie fra bemanningsbyrå strammes kraftig inn, særlig for virksomheter i …

Illus: Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon
26 01. 2023

Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon

Utvalgte spørsmål og svar om beskatning av utgifter til lading av elbil.

Illus: Personalrabatt
26 01. 2023

Personalrabatt

Arbeidstakere kan få skattefri personalrabatt på kjøp av varer og tjenester som …

Illus: Forbered deg til årsoppgjøret!
26 01. 2023

Forbered deg til årsoppgjøret!

Det begynner å nærme seg årsoppgjøret og Revisorforeningen har samlet noen tips som kan …

Illus: Slik fungerer halvt skattetrekk
26 01. 2023

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Illus: Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet
26 01. 2023

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på …

Illus: Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift
26 01. 2023

Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift

Innbetalinger til pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra …

Illus: Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb
26 01. 2023

Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb

Fra og med 1. januar 2023 stilles det nye krav til arbeidsgiver som ansetter arbeidstaker …