Illus: Krav om attest for avgiftsfri utførsel av varer
05 04. 2024

Krav om attest for avgiftsfri utførsel av varer

Du slipper å betale 25 prosent moms på en vare du selger til utlandet, men bare hvis du er …

Illus: 10 spørsmål og svar om permittering
05 04. 2024

10 spørsmål og svar om permittering

I nedgangstider eller perioder uten arbeid kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere. …

Illus: Slik er reglene: Feriepenger til ansatte over 60 år
01 03. 2024

Slik er reglene: Feriepenger til ansatte over 60 år

Fra det året den ansatte fyller 60 år har de rett på en ekstra uke ferie og ekstra …

Illus: Skal du føre regnskapet selv må du tenke over dette
01 03. 2024

Skal du føre regnskapet selv må du tenke over dette

Mange velger å føre regnskapet selv uten å tenke over hva det betyr. Regnskapssystemene …

Illus: Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?
01 03. 2024

Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet …

Illus: Sykmeldt – men har du rett til sykepenger?
05 02. 2024

Sykmeldt – men har du rett til sykepenger?

Du har vært hos legen din og fått sykmelding. Men har du rett til sykepenger? …

Illus: Slik får du kontroll på viderefaktureringen
05 02. 2024

Slik får du kontroll på viderefaktureringen

Viderefakturering er et begrep som benyttes i flere sammenhenger, og som selv med god …

Illus: Slik melder du krav i konkursbo
05 02. 2024

Slik melder du krav i konkursbo

Det er betydelig frykt for at det kommer en bølge av konkurser, som følge av de mange …

Illus: Innsyn i ansattes e-post og andre elektroniske data
05 01. 2024

Innsyn i ansattes e-post og andre elektroniske data

I denne artikkelen gjennomgår vi i korte trekk vilkår og fremgangsmåte ved arbeidsgivers …

Illus: Skattesatser for 2024
05 01. 2024

Skattesatser for 2024

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for …

Illus: Skatteetaten med "Min side" for virksomheter
05 01. 2024

Skatteetaten med "Min side" for virksomheter

Skatteetaten har åpnet "Min side - virksomhet". Her kan revisor få oversikt over frister, …

Illus: Forlengelse av leieforhold ved næringsleie
04 10. 2023

Forlengelse av leieforhold ved næringsleie

Uklar regulering i leieavtalen fører ofte til konflikt ved forlengelse av leieperioden i …

Illus: Pendlerregler
04 10. 2023

Pendlerregler

De skattemessige reglene for pendling trenger ikke alltid være like lett å forstå. I …

Illus: Kundekveld
04 10. 2023

Kundekveld

Revisor Vest arrangerer kundekveld 17. oktober.

Illus: Avklaringer om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen
01 09. 2023

Avklaringer om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet med flere avklaringer om reglene for …

Illus: Dette er endringene i skattefrie diettsatser
01 09. 2023

Dette er endringene i skattefrie diettsatser

Fra 1. september øker de skattefrie satsene for arbeidstakere som har yrkesreiser med …

Illus: Innleie av arbeidskraft - når er det tillatt og hvilke plikter følger med?
01 09. 2023

Innleie av arbeidskraft - når er det tillatt og hvilke plikter følger med?

Fra tid til annen kan det være behov for en midlertidig ansettelse eller innleie av …

Illus: Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte
03 07. 2023

Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Viktig å holde reisen innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak.

Illus: Ferievikarer – hva må du huske på?
03 07. 2023

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer

Illus: Nye regler for innleie av arbeidskraft
03 07. 2023

Nye regler for innleie av arbeidskraft

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en veileder om reglene for innleie av …

Illus: Muntlig arbeidsavtale er ikke nok
08 06. 2023

Muntlig arbeidsavtale er ikke nok

Alle arbeidstakere har etter loven krav på skriftlig arbeidsavtale. Det har ingen …

Illus: Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
08 06. 2023

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.

Illus: Nye satser for minstelønn
08 06. 2023

Nye satser for minstelønn

Fra og med 15. juni 2023 endres minstelønnssatsene. Det er viktig at arbeidsgivere sikrer …

Illus: Sykt barn-sesongen er i gang
02 05. 2023

Sykt barn-sesongen er i gang

Hvilke rettigheter har du til omsorgspenger når barna er syke?

Illus: Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai
02 05. 2023

Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai

Timelønnede arbeidstakere får vanligvis kun betalt for faktisk arbeidede timer, men det er …

Illus: Foretak kan likevel fravelge revisjon for 2023 basert på nye terskelverdier fra 1. mai
02 05. 2023

Foretak kan likevel fravelge revisjon for 2023 basert på nye terskelverdier fra 1. mai

Næringsdepartementet har i et brev til Regnskap Norge uttalt seg om virkningstidspunktet …

Illus:  Aksjeselskapets generalforsamling
31 03. 2023

Aksjeselskapets generalforsamling

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av …

Illus: Skattemeldingen for 2022
31 03. 2023

Skattemeldingen for 2022

Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du …

Illus: Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt
31 03. 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt

Brønnøysundregistrene mener at forskriftsendringen med forhøyelse av terskelverdiene for …

Illus: Forsikring mot styreansvar
02 03. 2023

Forsikring mot styreansvar

Styrets medlemmer har et personlig og ubegrenset ansvar for feil begått i utøvelsen av …

Illus: Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel
02 03. 2023

Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Noen arbeidsgivere gir fedre permisjon med lønn i forbindelse med fødsel, mens andre gjør …

Illus: Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai
02 03. 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Illus: Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023
06 02. 2023

Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023

Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for …

Illus: Hvordan unngår du sykmelding?
06 02. 2023

Hvordan unngår du sykmelding?

Sykefraværet i Norge har i snitt ligget på rundt 6 prosent de siste årene, i følge SSB. …

Illus: Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer
06 02. 2023

Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer

Regelverket for innleie fra bemanningsbyrå strammes kraftig inn, særlig for virksomheter i …

Illus: Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon
26 01. 2023

Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon

Utvalgte spørsmål og svar om beskatning av utgifter til lading av elbil.

Illus: Personalrabatt
26 01. 2023

Personalrabatt

Arbeidstakere kan få skattefri personalrabatt på kjøp av varer og tjenester som …

Illus: Forbered deg til årsoppgjøret!
26 01. 2023

Forbered deg til årsoppgjøret!

Det begynner å nærme seg årsoppgjøret og Revisorforeningen har samlet noen tips som kan …

Illus: Slik fungerer halvt skattetrekk
26 01. 2023

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Illus: Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet
26 01. 2023

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på …

Illus: Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift
26 01. 2023

Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift

Innbetalinger til pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra …

Illus: Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb
26 01. 2023

Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb

Fra og med 1. januar 2023 stilles det nye krav til arbeidsgiver som ansetter arbeidstaker …