Text
Publisert: 02.Mar 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Meld deg på nyhetsbrev

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Næringsdepartementet har besluttet å øke terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai.

  • Grensen for driftsinntekter øker fra 6 til 7 millioner kroner. 
  • Grensen for balansesum øker fra 23 til 27 millioner kroner.

Forskriftsendringen innebærer at det fra og med 1. mai 2023 er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret - regnskapsåret 2023 for de som følger kalenderåret.