Text
Publisert: 31.Mar 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt

Brønnøysundregistrene mener at forskriftsendringen med forhøyelse av terskelverdiene for revisjonsplikt ikke får virkning før 1. januar 2024.

Meld deg på nyhetsbrev

Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt

Brønnøysundregistrene mener at forskriftsendringen med forhøyelse av terskelverdiene for revisjonsplikt ikke får virkning før 1. januar 2024.

Aksjeloven § 7-6 har regler om hvilke selskaper som kan unnlate revisjon etter gitte terskelverdier. I forskrift kunngjort 23.02.2023 med ikrafttredelse 01.05.2023 øker terskelverdier for omsetning fra kr 6 mill til kr 7 mill. Grensen for balansesum øker fra kr 23 mill til kr 27 mill.

Regnskapsregisteret i Brønnøysund har nå kommet med en ny vurdering av virkningstidspunktet for forskriftsendringen. Regnskapsåret 2022 og terskelverdier pr 31.12.2022 skal legges til grunn både ved plikt til å velge revisjon og ved mulighet til fravalg av revisjon i 2023.

I praksis betyr dette at forskriftsendring med forhøyede terskelverdier først får virkning 1. januar 2024 for regnskapsåret 2023.

Når inntrer revisjonsplikten i forhold til ny terskelverdi?

Et selskap som i 2022 hadde en omsetning som passerte gammel terskelverdi på kr 6 mill, har etter gjeldende regler pr 31.12.2022 plikt til å velge revisor det påfølgende året, altså fra og med 2023. Ved stabile omsetningstall mellom kr 6 og 7 mill vil selskapet kunne fravelge revisjon fra og med 2024. Det betyr i praksis kun revisjonsplikt for ett år.

Selskaper med omsetning som passerte grensen på kr 6 mill i 2022 får etter innsendelse av årsregnskap for 2022 nå varsel fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund om plikt til å velge revisor for 2023.