Text
Publisert: 31.Mar 2023

Aksjeselskapets generalforsamling

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter.

Meld deg på nyhetsbrev

Aksjeselskapets generalforsamling

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap 

Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, noe som for de fleste aksjeselskapene betyr at den må avholdes innen 30. juni. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. I løpet av det siste året har det ikke vært endringer i reglene for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap.Regelendringer bare gjeldende for allmennaksjeselskaper (ASA-er) eller selskaper med VPS-registrerte aksjer, omtales ikke her.

Generalforsamling – hovedreglene

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelde ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.

Forenklet generalforsamling

Mindre selskaper, gjerne med få eiere, kan gjennomføre en forenklet generalforsamling. Det innebærer at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling.