Text
Publisert: 02.Mar 2023

Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Noen arbeidsgivere gir fedre permisjon med lønn i forbindelse med fødsel, mens andre gjør det ikke.

Meld deg på nyhetsbrev

Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Noen arbeidsgivere gir fedre permisjon med lønn i forbindelse med fødsel, mens andre gjør det ikke.

Fedre har rett til å ta to uker permisjon i forbindelse med fødsel, men arbeidsgiver er ikke nødvendigvis forpliktet til å utbetale lønn i denne perioden. Dersom arbeidsgiver ikke gir permisjon med lønn, kan fedre i stedet få foreldrepenger fra NAV.

Permisjon med foreldrepenger

Ukene før og etter fødsel er forbeholdt mor, og bare mor har i utgangspunktet rett på foreldrepenger i denne perioden. I 2022 ble dette endret slik at også fedre kan ta ut foreldrepenger i inntil ti dager i forbindelse ved fødsel, forutsatt at far har opptjent egen rett til foreldrepenger. I disse to ukene kan dermed mor og far ta ut foreldrepenger samtidig. 

Disse ti dagene, eller to ukene, er inkludert i det totale antall permisjonsdager med foreldrepenger far har rett til, og de dagene som eventuelt tas ut går til fratrekk på disse. Velger far å ta ut hele perioden på ti dager med foreldrepenger i forbindelse med fødselen, har han brukt to av de totalt 15/19 ukene, avhengig av valgt dekningsgrad, han har rett til. Tar han for eksempel bare én uke, sparer han en uke av permisjonen sin som han kan ta senere. Og velger han å ikke ta ut permisjon med foreldrepenger, for eksempel fordi det allerede er intern avtale om lønnet permisjon i virksomheten, så sparer han begge ukene til senere.

Avtale om lønnet permisjon hos arbeidsgiver

Mange virksomheter har interne avtaler eller tariffavtale som gir fedre rett til lønnet permisjon i forbindelse med fødsel. For dem er det nok ikke aktuelt å ta ut foreldrepenger i denne perioden, i og med at de da bruker av den totale foreldrepengekvoten sin.

Men når det er sagt, vil en avtale om lønnet permisjon fra arbeidsgiver i forbindelse med fødsel likevel ikke være til hinder for utbetalingen av foreldrepenger. Det betyr at far både kan motta lønn fra arbeidsgiver og foreldrepenger fra NAV for samme periode.

Kilde: www.sticos.no