Text
Publisert: 02.May 2023

Foretak kan likevel fravelge revisjon for 2023 basert på nye terskelverdier fra 1. mai

Næringsdepartementet har i et brev til Regnskap Norge uttalt seg om virkningstidspunktet for ikrafttredelsen av nye terskelverdier for fravalg av revisjon fra 1. mai.

Meld deg på nyhetsbrev

Næringsdepartementet har nå slått fast at man forholder seg til terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen. 
Det innebærer at selskap fra og med 1. mai kan fravelge revisjon for regnskapsåret 2023 basert på de nye terskelverdiene:


•    Driftsinntekter mindre enn  7 mill
•    Balansesum mindre enn 27 mill
•    Gjennomsnittlig antall ansatte ikke over 10 årsverk.

Kilde: www.sticos.no