Text
Publisert: 06.Feb 2023

Hvordan unngår du sykmelding?

Sykefraværet i Norge har i snitt ligget på rundt 6 prosent de siste årene, i følge SSB. Hva kan du som leder gjøre for å begrense sykefraværet på din arbeidsplass?

Meld deg på nyhetsbrev

Hvorfor er det så mange som går til legen når problemet kan løses mellom medarbeideren og sjefen? Det er få personer som har et nært forhold til sin fastlege, så hvorfor føles det mer naturlig enn å ta opp problemet på jobb?

Mange har en naturlig barriere når det gjelder å dele personlige utfordringer med sin sjef. Kanskje er arbeidstakeren redd for at dette blir brukt mot henne. Kanskje er hun redd for at sykdom i familien er en grunn til at de spennende oppgavene går til noen andre, eller at det som foregår på hjemmebane ikke egner seg i et profesjonelt miljø.

Da er det opp til deg som sjef å skape en åpen relasjon til den ansatte. Jobb mye med å skape et nært forhold til dine ansatte, og hold døren åpen. Et godt forhold kan føre til at medarbeideren går til deg før han eller hun går til legen, noe som igjen kan føre til at sykefraværet begrenses.

Hva kan du gjøre?

Mange utfordringer, enten de er fysiske eller psykiske, kan løses ved tilretteleggingstiltak. Loven er tydelig på at arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere kan være i jobb og være like friske når de går hjem fra jobb som da de kom.

Det er særlig i psykiske problemstillinger det kan være aktuelt å tilrettelegge for den ansatte. Det kan være at medarbeideren har et nært familiemedlem som er syk, og dermed kan få hjemmekontor en periode. Eller at medarbeideren går gjennom samlivsbrudd på hjemmebane. Slike personlige livskriser kan være vanskelig å takle med full jobb, men med tilrettelegging kan det fungere likevel.

En fordel med å ha en åpen dialog med medarbeiderne er at de forhåpentligvis kommer til deg før de har et reelt behov for sykmelding. Brenner den ansatte lyset i begge endene i for lang tid er ofte sykmelding den eneste løsningen. Her kan du være i forkant og tilby tilrettelegging.

Informer om oppfølging

For mange kan det virke som et overtramp når sjefen ringer mens man er syk. Men det er faktisk slik at sykefravær ikke er en privatsak. 

Diagnosen er en privatsak, men ikke at medarbeideren er fraværende.

Det kan være lurt for lederen å informere alle ansatte om vanlig prosedyre ved sykmelding. Fortell at dette gjelder alle, og at det er din plikt å undersøke restarbeidsevnen.

Husk: oppfatter man lederen sin som en støtteperson i hverdagen, vil man oppleve det samme under sykdom.

Kilde: www.sticos.no