Text
Publisert: 14.Jun 2024

Momskompensasjon på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er i år 2. september, mens utbetaling skjer i midten av desember.

Meld deg på nyhetsbrev

Lotteri- og stiftelsestilsynet delte for 2023 ut nær 2,5 milliarder i moms-kompensasjon til frivilligheten i 2023. Også i år har tilsynet et betydelig beløp til utdeling.

Organisasjoner som er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), skal sende søknaden via sentralleddet. Sentralleddene vil gjerne ha satt en tidligere frist enn lotteri- og stiftelsestilsynet for at sentralleddet skal nå den offisielle fristen. Organisasjoner som er knyttet til sentralledd må sjekke intern frist med eget sentralledd.

Informasjon om hvilke organisasjoner som kan søke momskompensasjon på varer og tjenester, samt informasjon om hvem som faller utenfor ordningen finnes på sidene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvem kan søke?
Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger

Krav til revisjonsberetning/revisorrapport
Alle som søker momskompensasjon på varer og tjenester må ha reviderte regnskap og skal ha en revisjonsberetning. I tillegg må enkelte søkere også utarbeide revisorrapport.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Søknadsfristen er 1. desember hvert år. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.