Text
Publisert: 04.Oct 2023

Pendlerregler

De skattemessige reglene for pendling trenger ikke alltid være like lett å forstå. I mylderet av betingelser og krav, kan man av og til gå seg vill. Og det kan være uheldig i forhold til at man enten går glipp av store fradrag eller urettmessig krever fradrag for merutgifter til pendling.

Meld deg på nyhetsbrev

Vilkår for å være pendler

Pendlere er definert som arbeidstakere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Det avgjørende blir derfor hvilken av boligene som anses å være det egentlige hjem. Opphold utenfor hjemmet av andre grunner, f.eks. studier, medfører ikke at en person anses som pendler. Hvis oppholdet utenfor hjemmet skyldes inntektsgivende aktivitet, kan vedkommende anses som pendler selv om det er praktisk mulig å foreta daglige reiser mellom hjem og arbeidssted. Reiseavstanden kan imidlertid ha betydning ved vurderingen av om oppholdet utenfor hjemmet skyldes andre grunner enn inntektsgivende aktivitet.