Text
Publisert: 15.May 2024

Revidert nasjonalbudsjett

De viktigste endringene innen skatt & avgift

Meld deg på nyhetsbrev

Skatt

Det er ingen større endringer i skatteopplegget i revidert nasjonalbudsjett. Blant endringene som foreslås er:

 • Bedre overgangsregel for fusjonsfordringer
 • Utflytting av verdipapirfond skal ikke utløse utflyttingsskatt for fondet for aksjer utenfor EØS
 • AFP: Endret pensjonsskattefradrag i offentlig sektor fra 2025
 • Økt produktavgift i fiskerinæringen, fra 1,9 til 2,0 prosent fra 1. juli

Avgift

 • Det foreslås i revidert nasjonalbudsjett å endre tilbakeføringsbestemmelsen for inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy.

Andre aktuelle saker

 • Den omstridte ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023, skal fjernes 1. januar 2025.

 • Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at trekket i stedet skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. Dermed oppheves kravet til skattetrekkskonto. Det er foreslått at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2025.

 • Regjeringen foreslår at utflyttingskatten må betales innen 12 år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal skattlegges.
  For å unngå tilpasninger foreslås det at innstrammingen gjelder utflyttinger og overføringer fra og med 20. mars 2024, dagen forslaget ble sendt på høring.

   

 • Det blir også i år utbetalt full kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det blir i disse dager betalt ut nær 306 millioner kroner til 567 godkjente søkere.

 

Les hele nyhetsbrev på Revisorforeningen sin side: Nytt fra revisor (anpdm.com)