Text
Publisert: 01.Mar 2024

Skal du føre regnskapet selv må du tenke over dette

Mange velger å føre regnskapet selv uten å tenke over hva det betyr. Regnskapssystemene blir stadig mer brukervennlige, men uansett bør du ha noe kjennskap til regler og regnskapsforståelse før du setter i gang.

Meld deg på nyhetsbrev

Mange velger å føre regnskapet selv uten å tenke over hva det betyr. Regnskapssystemene blir stadig mer brukervennlige, men uansett bør du ha noe kjennskap til regler og regnskapsforståelse før du setter i gang.

I mange tilfeller vil det nok være lurt å involvere en regnskapsfører, spesielt til rapportering av skattemelding og utarbeidelse av offisielt regnskap. Det beste må være å få en god fordeling og at man bruker tiden riktig på det man kan.  

Hvor omfattende er virksomheten din?

Det er jo av betydning hvor stor virksomheten din er. Ingen ansatte og få transaksjoner gjør ting enklere og kan helle mot at det er greit å ta jobben med regnskapet selv. I hvert fall den løpende håndteringen med fakturering, kostnadsbilag, avstemminger, samt behandling av merverdiavgift. 

Hva må du ha kjennskap til?

Her er noen eksempler på mer konkrete spørsmål som gjerne dukker opp når du fører regnskapet. I denne sammenheng må du kjenne til regelverket. 

  • Hvilke krav er det til dokumentasjon av kjøp og salg?
  • Kan selskapet foreta transaksjoner med nærstående parter?
  • Kan selskapet låne ut penger til en aksjonær?
  • Skal aksjonæren ta ut lønn eller utbytte?
  • Skal utgiftsgodtgjørelsen innberettes?
  • Får selskapet skattemessig fradrag eller fradrag for inngående merverdiavgift?
  • Hvordan skal eiendelen verdsettes i regnskapet?
  • Har selskapet en forsvarlig egenkapital og likviditet?
  • Når og hvordan skal selskapet rapportere og betale til offentlige myndigheter?
  • Hvordan skal man utarbeide årsregnskapet og skattemeldingen?

Hvilke konsekvenser kan feil i regnskapet få?

Det kan medføre feil grunnlag for dine beslutninger og i rapporteringen til banken. En annen konsekvens kan være at du ikke ser risikoer rundt likviditet og styrer virksomheten i feil retning. Dette kan føre til at selskapet driver for andres regning og risiko, dersom du ikke ser faresignalene. Binding av midler i varelager og kontroll med kundefordringer er noen av postene som man må følge opp med tanke på likviditet. Stor omsetning er lite verdt hvis man ikke får inn pengene, og lageret må ha en viss omløpshastighet for å få kontantstrøm. Regnskapet er også grunnlag for betaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skatt. I den sammenheng er det viktig at det er riktig rapportering. 

Kilde: www.sticos.no