Text
Publisert: 31.Mar 2023

Skattemeldingen for 2022

Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022.

Meld deg på nyhetsbrev

Skattemeldingen for 2022

Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022.

Lønnstakere og pensjonister

Alle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 31. mars. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld som skatteetaten har opplysninger om. Det er viktig å sjekke skattemeldingen for å være sikker på at opplysningene er riktige slik at du ikke betaler for mye skatt.

Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar disse for gitt.

Personlig næringsdrivende

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er akkurat den samme som skattemeldingen for deg som privatperson, men du må i tillegg legge inn næringsopplysninger. Skatteetaten varsler deg når skattemeldingen din er klar.Skattemeldingen for næringsdrivende skal leveres elektronisk. Fristen er 31. mai.

Selskaper

Skattemelding for selskap skal leveres innen 31. mai. Denne fristen gjelder også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) og deltakere i slike selskaper. Skattemeldingen med alle vedlegg skal leveres elektronisk.For inntektsåret 2022 kan selskaper velge mellom å levere skattemelding med vedlegg etter den «gamle» ordningen eller å levere etter den nye ordningen via et årsoppgjørssystem.

Utsettelse for næringsdrivende og selskaper

Fristen for levere skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskaper er 31. mai. Den samme fristen gjelder også for selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) og deltakere i slike selskaper.

Skatteoppgjøret

For lønnstakere og pensjonister sendes skatteoppgjøret ut fortløpende etter hvert som skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvor lang tid dette tar, varierer. De første får skatteoppgjøret i begynnelsen av april og de fleste har fått skatteoppgjøret innen utgangen av juni. Resten får skatteoppgjøret mellom august og november.

Sanksjoner – tvangsmulkt og tilleggsskatt

Hvis skattemeldingen ikke leveres innen fristen kan man bli ilagt en sanksjon i form av såkalt tvangsmulkt. Det kan ilegges tilleggsskatt dersom det gis uriktige eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen som kan føre til at det fastsettes for lav skatt.