Text
Publisert: 05.Jan 2024

Skattesatser for 2024

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale.

Meld deg på nyhetsbrev

Skattesatser for 2024

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale.

Satser og beløpsgrenser skal vedtas av Stortinget før de er endelige. 

Se linken nedenfor:

Skattesatser 2024