Text
Publisert: 01.Mar 2024

Slik er reglene: Feriepenger til ansatte over 60 år

Fra det året den ansatte fyller 60 år har de rett på en ekstra uke ferie og ekstra feriepenger.

Meld deg på nyhetsbrev

Fra det året den ansatte fyller 60 år har de rett på en ekstra uke ferie og ekstra feriepenger.

Feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Har du utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale er imidlertid feriepengesatsen 12 %.

Fyller du 60 år i ferieåret har du i tillegg til ekstra ferie krav på feriepenger for den ekstra ferieuken med 2,3 % etter ferieloven. Dette tillegget gjelder uavhengig av om du kun har rett til ferie etter ferieloven eller om du har rett til utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale.

Feriepengesatsen for ansatte over 60 år blir da enten:

  • 12,5 % (10,2 % + 2,3 %) dersom du  har ferie etter ferieloven, eller
  • 14,3 % (12 % + 2,3 %) dersom du har ferie etter tariff-/arbeidsavtale

Begrenset oppad til 6 G

Feriepenger for den ekstra ferieuken er, ifølge ferieloven, begrenset slik at den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp ikke skal medregnes. Selv om ferieloven har denne begrensningen er det ikke noe i veien for at arbeidsgiveren din kan ha bedre ordninger, for eksempel ved at feriepengene for den ekstra uken beregnes av hele feriepengegrunnlaget.

Skatt på feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt. Feriepenger er, for de aller fleste, trekkfrie dersom de utbetales i ferieåret, altså året etter opptjeningsåret. Det vil si at det ikke skal trekkes forskuddstrekk av feriepengene. Dette gjelder ikke feriepengene for den ekstra ferieuken for ansatte over 60 år. Disse er trekkpliktige og skal inngå i trekkgrunnlaget på utbetalingstidspunktet.

Ekstra feriepenger når arbeidstaker slutter

Du skal ha utbetalt alle opptjente feriepenger, inkludert feriepengene for den ekstra ferieuken, når du slutter hos arbeidsgiveren din. Dette er lovbestemte feriepenger som du skal ha utbetalt også når du slutter, uavhengig av om årsaken er at du går av med pensjon eller skal over i ny jobb. Dette er feriepenger som tilhører deg.

Opptjeningen av feriepengene for den ekstra ferieuken starter det året du fyller 59 år. Dersom du slutter i løpet av opptjeningsåret skal du ha utbetalt de ekstra feriepengene selv om du ikke fyller 60 år før året etter.

Kilde: www.sticos.no