Text
Publisert: 26.Jan 2023  av

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Meld deg på nyhetsbrev

En vanlig misforståelse er at lønnen i november eller desember er skattefri. Ordningen med halv skatt er et resultat av hvordan skattetrekket fordeles gjennom året; det trekkes noe mer skatt i andre måneder for å ha mulighet til å trekke mindre skatt i november.

De fleste skattekort baserer seg på at skatt betales i 10,5 måneder; trekkfritt ved utbetaling av feriepenger (juni/ juli) og halv skatt ved siste eller nest siste lønnsutbetaling før jul (november/ desember). Les mer i Skattebetalingsforskriften §5-7-2.

Trekkfritaket gjelder for både tabellkort og prosentkort.

Arbeidstakere får halvt skattetrekk i november eller desember

Arbeidsgiver kan velge om det er november- eller desemberlønnen som skal ha halvt skattetrekk. Det er allikevel fritt frem for arbeidstakere å ha fullt skattetrekk dersom de ønsker det.

Husk også på arbeidstakere som slutter eller starter i slutten av året – disse kan få restskatt dersom det utbetales halv skatt i november fra gammel arbeidsgiver, og ny arbeidsgiver i tillegg trekker halv skatt i desember.

Hvordan gjennomføre halvt skattetrekk?

Praktisk gjennomføring er at ansatte med månedslønn og pensjon får beregnet halv skatt på sin lønnsutbetaling i november eller desember.

I tillegg gjelder følgende:

  • For ansatte med 14-dagers lønn kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember utbetales uten forskuddstrekk
  • Ved betaling per time, dag eller uke gjelder et trekkfritak for opptjeningsperioden de to siste ukene i november eller siste uke i november og første uke i desember.

Hva kan inngå i fritaket for forskuddstrekk?

  • Ordinær lønn
  • Tillegg som normalt utbetales sammen med ordinær lønn, selv om ytelsene er helt eller delvis opptjent i et annet tidsrom: f.eks. utbetaling av overtidstillegg, akkordoverskudd og provisjon
  • Naturalytelser som f.eks. EKOM, forsikringer, fri bil

Andre ytelser som er opptjent over lengre perioder, som bonus og utbetaling av oppsamlede overtidstimer/plusstimer, skal det trekkes full skatt av.

Kilde: www.regnskapnorge.no