Text
Publisert: 05.Feb 2024

Slik melder du krav i konkursbo

Det er betydelig frykt for at det kommer en bølge av konkurser, som følge av de mange rentehevingene fra Norges Bank. For de som har krav mot konkursselskapet må man vite hvordan krav mot boet skal fremmes.

Meld deg på nyhetsbrev

Det er betydelig frykt for at det kommer en bølge av konkurser, som følge av de mange rentehevingene fra Norges Bank. For de som har krav mot konkursselskapet må man vite hvordan krav mot boet skal fremmes.

De som har krav mot et selskap som har gått konkurs må melde kravet i boet. Det gjøres ved en såkalt fordringsanmeldelse. 

Anmeldelse av fordringen gjør du ved å sende brev eller epost til bostyrer, der du  gjør rede for kravet. 

Innhold i fordringsanmeldelsen

Fordringsanmeldelsen skal inneholde: 

  • Hvilket konkursbo det gjelder (debitor),
  • Hvem som har kravet (kreditor),
  • Kravets størrelse, fordelt på hovedstol og renter, evt omkostninger, 
  • Dokumentasjon for kravet, som henvisning til avtale eller faktura,
  • Dokumentasjon for sikkerhetsstillelse, pant eller om prioritet. 

Fristen for å melde krav i konkursen står i kunngjøringen om konkurs, og fastsettes av tingretten. 

Bostyrer registrerer alle kravene i fordringslisten. 

Får du dekning for kravet?

Først ved avslutning av bobehandlingen vil bostyrer vurdere kravene, såkalt prøving og godkjenning. Da undersøker bostyrer grunnlaget for kravene opp mot selskapets regnskap og øvrig dokumentasjon. 

Bostyrer innstiller godkjente krav etter reglene om prioritet, som kan gi full eller delvis dekning av fordringene. 

Kilde: www.sticos.no