Text
Publisert: 03.Jul 2023

Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Viktig å holde reisen innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak.

Meld deg på nyhetsbrev

Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere tar med sine ansatte på turer eller arrangerer andre sosiale tiltak. Dette vil som regel være skattefritt for de ansatte, så lenge man holder det innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak. Det er også mange som er av den oppfatning at slike turer må inneholde noe faglig for å unngå skatteplikt, men det er ikke nødvendigvis tilfelle.

Skattefrie velferdstiltak

Enkeltstående tilstelninger som julebord eller firmatur som arrangeres for alle eller en betydelig gruppe ansatte vil normalt være skattefrie velferdstiltak. Som det ligger i ordet, så har et velferdstiltak til hensikt å øke samhørigheten og tilhørigheten på arbeidsplassen, i tillegg til å øke trivselen og motivasjonen til de ansatte. Virksomheter uten ansatte vil derfor ikke falle inn under skattefritaket her.

Tiltaket må videre anses som rimelig. Det er ingen fastsatte grenser for hva som anses som rimelig, men dette må ses i forhold til både kostnad og hva som er normalt i forretningslivet forøvrig for tilsvarende arrangement.

Maks to overnattinger

Når det gjelder firmaturer, så er det også et vilkår for skattefritaket at oppholdet har en varighet på maks to overnattinger. Lengre opphold enn dette anses som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand.

Det er ikke uvanlig at det er gunstigere for arbeidsgiver, både sett i forhold til pris og reisetider, å arrangere en tur som varer i tre dager, for eksempel fra torsdag til søndag. Fordel ved slike opphold som går utover to overnattinger, vil i utgangspunktet være skattepliktig, selv om oppholdet skjer samlet for de ansatte i bedriften. Tidligere var dette veldig strengt, og hele turen ble skattepliktig for de ansatte. Men her har det blitt en oppmykning av reglene fra 2023. Nå er det kun den ekstra overnattingen som må behandles som lønn dersom arbeidsgiver dekker denne. Alternativt kan den gis som skattefri gave innenfor gjeldende beløpsgrenser. En annen mulighet for å unngå at hele oppholdet blir skattepliktig er at de ansatte selv dekker kostnadene ved den ekstra overnattingen. 

Kombinerte reiser

Så lenge man holder seg innenfor grensa på to overnattinger, stilles det ingen krav om faglig innhold på firmaturen.

Mange virksomheter velger imidlertid å kombinere kurs, konferanser og lignende med en sosial tur. Består en reise av to atskilte deler, et velferdstiltak og en faglig del, vurderes hver del av turen isolert. Dersom kravene til skattefritak er oppfylt for begge de to ulike delene, er hele turen normalt skattefri.

Kilde: www.sticos.no