#Lover og regler

Illus: Avklaringer om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen
01 09. 2023

Avklaringer om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet med flere avklaringer om reglene for …

Illus: Dette er endringene i skattefrie diettsatser
01 09. 2023

Dette er endringene i skattefrie diettsatser

Fra 1. september øker de skattefrie satsene for arbeidstakere som har yrkesreiser med …

Illus: Innleie av arbeidskraft - når er det tillatt og hvilke plikter følger med?
01 09. 2023

Innleie av arbeidskraft - når er det tillatt og hvilke plikter følger med?

Fra tid til annen kan det være behov for en midlertidig ansettelse eller innleie av …

Illus: Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte
03 07. 2023

Slik unngår du at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Viktig å holde reisen innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak.

Illus: Ferievikarer – hva må du huske på?
03 07. 2023

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer

Illus: Nye regler for innleie av arbeidskraft
03 07. 2023

Nye regler for innleie av arbeidskraft

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en veileder om reglene for innleie av …

Illus: Foretak kan likevel fravelge revisjon for 2023 basert på nye terskelverdier fra 1. mai
02 05. 2023

Foretak kan likevel fravelge revisjon for 2023 basert på nye terskelverdier fra 1. mai

Næringsdepartementet har i et brev til Regnskap Norge uttalt seg om virkningstidspunktet …

Illus:  Aksjeselskapets generalforsamling
31 03. 2023

Aksjeselskapets generalforsamling

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av …

Illus: Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt
31 03. 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt

Brønnøysundregistrene mener at forskriftsendringen med forhøyelse av terskelverdiene for …

Illus: Forsikring mot styreansvar
02 03. 2023

Forsikring mot styreansvar

Styrets medlemmer har et personlig og ubegrenset ansvar for feil begått i utøvelsen av …

Illus: Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai
02 03. 2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Illus: Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023
06 02. 2023

Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023

Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for …

Illus: Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer
06 02. 2023

Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer

Regelverket for innleie fra bemanningsbyrå strammes kraftig inn, særlig for virksomheter i …

Illus: Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet
26 01. 2023

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på …