#Pensjon

Illus: Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift
26 01. 2023

Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift

Innbetalinger til pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra …