#Personal

Illus: Sykmeldt – men har du rett til sykepenger?
05 02. 2024

Sykmeldt – men har du rett til sykepenger?

Du har vært hos legen din og fått sykmelding. Men har du rett til sykepenger? …

Illus: Innsyn i ansattes e-post og andre elektroniske data
05 01. 2024

Innsyn i ansattes e-post og andre elektroniske data

I denne artikkelen gjennomgår vi i korte trekk vilkår og fremgangsmåte ved arbeidsgivers …

Illus: Innleie av arbeidskraft - når er det tillatt og hvilke plikter følger med?
01 09. 2023

Innleie av arbeidskraft - når er det tillatt og hvilke plikter følger med?

Fra tid til annen kan det være behov for en midlertidig ansettelse eller innleie av …

Illus: Ferievikarer – hva må du huske på?
03 07. 2023

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer

Illus: Muntlig arbeidsavtale er ikke nok
08 06. 2023

Muntlig arbeidsavtale er ikke nok

Alle arbeidstakere har etter loven krav på skriftlig arbeidsavtale. Det har ingen …

Illus: Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
08 06. 2023

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.

Illus: Nye satser for minstelønn
08 06. 2023

Nye satser for minstelønn

Fra og med 15. juni 2023 endres minstelønnssatsene. Det er viktig at arbeidsgivere sikrer …

Illus: Sykt barn-sesongen er i gang
02 05. 2023

Sykt barn-sesongen er i gang

Hvilke rettigheter har du til omsorgspenger når barna er syke?

Illus: Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai
02 05. 2023

Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai

Timelønnede arbeidstakere får vanligvis kun betalt for faktisk arbeidede timer, men det er …

Illus: Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel
02 03. 2023

Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Noen arbeidsgivere gir fedre permisjon med lønn i forbindelse med fødsel, mens andre gjør …

Illus: Hvordan unngår du sykmelding?
06 02. 2023

Hvordan unngår du sykmelding?

Sykefraværet i Norge har i snitt ligget på rundt 6 prosent de siste årene, i følge SSB. …

Illus: Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon
26 01. 2023

Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon

Utvalgte spørsmål og svar om beskatning av utgifter til lading av elbil.

Illus: Personalrabatt
26 01. 2023

Personalrabatt

Arbeidstakere kan få skattefri personalrabatt på kjøp av varer og tjenester som …

Illus: Slik fungerer halvt skattetrekk
26 01. 2023

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Illus: Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb
26 01. 2023

Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb

Fra og med 1. januar 2023 stilles det nye krav til arbeidsgiver som ansetter arbeidstaker …