Velg side
Bjørn Tore Wilhelmsen

Bjørn Tore Wilhelmsen

btw@revisorvest.no

+47 915 97 578

Selv om selskapet ikke er revisjonspliktig vil man i en del tilfeller ha behov for bekreftelse på deler av regnskapet.

Omfanget og arten av attestasjoner vil variere i forhold til selskapets størrelse, struktur, og behov. Attestasjoner - attestasjonsoppdrag kan deles inn i to hovedkategorier:

 • Lovpålagte attestasjonsoppdrag, herunder attestering av enkelte skattepapirer, kapitalendringer i selskapet, transaksjoner etter aksjelovens § 3-8, med mer.
 • Attestasjonsoppdrag som tilpasses etter kundens behov.

Vi har lang erfaring med attestasjon av blant annet:

 • Prosjektregnskap
 • Skattefunn

Formålet med attestasjoner

Formålet med attestasjoner/bekreftelser er å avgi en uavhengig bekreftelse til en motpart basert på avtalte kontrollhandlinger. Ofte kan dette være til offentlige myndigheter, banker og lignende. Attestasjon fra revisor er ikke revisjon, men skal gi mottaker trygghet om at informasjonen man rapporterer på en attestasjonsoppgave er riktig.

Eksempel på noen attestasjoner/bekreftelser vi kan bistå med er:

 • Aksjekapitalforhøyelse
 • Advokatbekreftelse - bekreftelse til tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Attestering ved offentlig tilskudd (kommunale og statlige tilskudd)
 • Bekreftelse av medlemsantall
 • Bekreftelse til reisegarantifondet
 • Bekrefte åpningsbalanse
 • Kommunal rapportering for barnehager
 • Kapitalnedsettelse
 • Momskompensasjon for frivillige organisasjoner
 • Momskompensasjon for barnehager
 • Omsetningsoppgave for omsetning av alkohol

Be om pristilbud

+47