Velg side
Bjørn Tore Wilhelmsen

Bjørn Tore Wilhelmsen

btw@revisorvest.no

+47 915 97 578

Avtalte kontrollhandlinger er kontrollhandlinger som utføres som resultat av en kontrakt inngått mellom to parter

Som et spesialtilfelle kan kontrollhandlingene være analytiske kontrollhandlinger. En mottaker av informasjon om slike kontrollhandlinger kan enten trekke sine egne konklusjoner, eller aksjon som følge av konklusjoner kan være gitt av kontrakten mellom partene.

Informasjon er normalt begrenset til de partene som er involvert i avtalen da andre kan feiltolke resultatene på grunn av manglende informasjon om kontekst for kontrollhandlingene.

For eksempel kan en revisor bli engasjert for å utføre revisjon som en avtalt kontrollhandling. Avtalen kan være mellom revisor og foretaket og eventuelle tredjeparter slik som skatteetaten. Avtalen kan inkludere hvem som kan og skal motta rapport om de avdekkede forholdene.

Be om pristilbud

+47