Velg side
Bjørn Tore Wilhelmsen

Bjørn Tore Wilhelmsen

btw@revisorvest.no

+47 915 97 578

For å starte et aksjeselskap må du opprette et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke igjennom forhold som hvem som skal sitte i selskapets styre og hva skal selskapet hete. Du må også vurdere om selskapet trenger å ha revisor.

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Valg av styre skal gå fram av stiftelsesdokument. Stifterne må også ta stilling til hva selskapet skal hete. 
Hvis selskapet velger å ha revisor må dette gå frem av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Dette kaller vi fravalg av revisjon. Vær oppmerksom på at du må sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret selv om det ikke skal revideres.

For å starte et aksjeselskap må stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stifterne er de som skal eie selskapet og som tegner aksjene i det. Dette kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer, som for eksempel aksjeselskap eller ansvarlig selskap. I tillegg trenger selskapet vedtekter. 

Vi kan hjelpe deg med de formelle papirer og registreringen i Brønnøysund. En god start kan være samtalen rundt hva som er viktig for deg og dine aksjonærer. Kanskje dere bør vurdere å lage en aksjonæravtale ?

Be om pristilbud

+47